WhatsApp

En WhatsApp grupp har skapats som administreras av Staffan Liljeqvist. I denna grupp app kan man snabbt skriva om man har problem med sin fiberanslutning och se om någon annan har samma problem. För att medverka krävs det att man laddar ner appen på sin smartphone och skickar ett sms till Staffan där man ber om att få vara med i gruppen, 070-5510934.