Uppdatering

Den 17 april kommer Infratek bryta strömmen och koppla ihop den nya och gamla kanalisationen som de blev tvungna att borra om under Ängelsbergsvägen. RGG kommer sedan blåsa mellan skåpen när de får klartecken från Infratek. En lösning på Framnäsvägen finns nu och ansökan till Trafikverket med att få klamra på bron är inskickad. RGG kommer nästa vecka och borrar under Ängsvägen och Ängelsbergsvägen vid Sörby skola.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson