Uppdatering

Sörbyvägen kommer svetsas under denna veckan och meddelande kommer när er anslutning är inkopplad. Två borrningar under riksvägen är kvar att göras i Bondfallet för att knyta ihop matningen söderut vilket förhoppningsvis kommer göras i slutet på denna vecka. Engelnet har fått tillåtelse att använda Skanovas befintliga kanalisation i Bondfallet/Mursjön och i Ennora. Ennora kanalisationen kommer bli klart under nästa vecka. Gällande kanalisationen i Hyttsveden och Framnäsvägen måste skicket kontrolleras innan vi vet om de kan användas vilket kommer att ske under de närmaste dagarna.