Uppdatering.

Endast 15 st tomtgrävningar och 50 tal blåsningar till kund är kvar att göra. Under banvallen vid Dunshammar kommer avtal skrivas med Vattenfall för att kunna nyttja deras befintliga kanalisation. RGG arbetar vidare med att försöka få tillgång till befintlig kanalisation i b.la. Västervåla, Ennora och Framnäsvägen, är tyvärr svårt att få reda på vem som ”äger” frågan hos Telia då de numera är ett företag istället för tre; Telia, Scanova och Zitius.