Styrelse & kontakt

        
Styrelsen som valdes på årsstämman i juni 2022:

Sebastian Ericsson        Ordförande
Elizabeth Zaar            Kommunikation
Hans Philip               Sekreterare
Jan Gravningsbråten       Ledamot
Tommy Larsson           Ledamot
Torsten Helgesson        Ledamot

E-post till styrelsen: styrelse@engelnet.nu