Senaste nytt från Fiberföreningen

Vid senaste byggmötet informerades det om att grävningen fortskrider som beräknat, trots lite problem vid vissa punkter ligger man lite före schemat. Räknar med att det är ca. 1 månad kvar innan huvudledningen är färdig
Installation och grävning på tomter kommer sedan att starta månadsskiftet Augusti – September och beräknas ta ca. 1 mån.
Företaget kommer att skicka ut tid för installation i fastigheten, och skulle den tiden inte passa, så får man höra av sig för ny tid.
Allt räknas vara klart installerat i slutet av December.
Trevlig sommar önskar Fiberföreningen