Senast nytt.

Styrelsen har idag haft möte med RGG som meddelar att arbetet är i full gång. Eftersom trafikverket stoppar upp projektet på olika platser så kommer RGG att lägga fokus på att fibersätta ej färdiga kunder i Ängelsberg och norr över, alltså de som ej berörs av Trafikverket. Alla tomter går inte att använda den lilla maskinen till utan en minigrävare kommer då behövas därför kan det upplevas märkligt att granntomten är klar och inte ens egna.

Ett beslut ligger ca en månad bort enligt handläggare hos Trafikverket då vi även borde ha fått svar från PTS gällande att få använda VB energis befintliga kanalisation.

Mvh Styrelsen Engelnet