Personuppgifter GDPR

Styrelsen för Engelnet ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i Engelnet beskrivs i vårt informationsblad ’Engelnet, hantering av personuppgifter’, som finns att ladda ner här.

Om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, kontakta Engelnets styrelse:

styrelse@engelnet.nu