Öppet bredband

Föreningen äger fibernätet som täcker praktiskt taget hela postnummerområdet 737 90, från Ombenning i norr till Flohäll i söder, och med fler än 300 anslutna fastigheter.

Finansieringen av denna investeringen har gjorts till ca 40% av de anslutna fastigheterna och resterande ca 60% kommer från Jordbruksverket och EU.

Varje anslutning motsvaras av en fibertråd från fastigheten ända in till Nodhuset vilket kan betraktas som en telefonväxel.

Kommunikationsoperatören, som i vårt fall är Zitius, äger nodhuset och de nätverksdelar som ligger ”bortom” nodhuset.

Rollen som kommunikationsoperatör innebär att sälja en transportlösning för de data som tjänsteleverantörerna vill ge till sina kunder, dvs oss i Engelnet. Zitius hyr därför vårt nät som en del i transportlösningen. Själva har de resurser för övervakning av nätet.

Zitius har avtal med ett större antal tjänsteleverantörer. Via deras websida zmarket.se kan vi som fastighetsägare välja vilka av dessa tjänster som vi vill abonnera på.

Som bilden visar, så har vår ekonomiska förening en intäkt från Zitius.

Om du som användare upplever störningar i den tjänst som du abonnerar på, så skall du anmäla felet till din tjänsteleverantör. Det är dessa som köper transmissionstjänsten av Zitius.

Underhåll av det fibernät som vi äger, sköts på vårt uppdrag av Transtema.