Ny fiber

RGG har fått hem den nya fibern för Mellanängen/ Flohäll och påbörjade arbetet i tisdags med att blåsa den. Det kommer ta mkt längre tid än vanligt då det redan finns en fiber i kanalisationen samt att de kan trassla ihop sig och skapa blåsstopp. Är en lång sträcka på ca 2.5km. Men RGG är hoppfulla och arbetar på så fort det går, detta är deras högsta prioritet just nu. När detta är klart kommer RGG att fokusera på Bergslagsgporten och gräva fram Vattenfalls kanalisation för att kolla plats. Förhoppningsvis får vi besked mkt snart av Trafikverket gällande Framnäsvägen då de behandlar ansökningar som ankom i slutet av mars just nu. Detta arbete kan förhoppningsvis ske parallellt med Bergslagsgporten.