Mellanängen/Finnbo

Här kommer en efterlängtad uppdatering. Det tog längre tid än väntat att hitta ett sätt att knyta ihop all fiber för Mellanängen/Finnbo med stammen, men nu kommer den grävningen att påbörjas på måndag. Förhoppningen är att detta område kommer att fibersättas innan jul. Bondfallet kommer blåsas och svetsat nästa fredag och några anslutningar i Ennora på onsdag. Ett mail kommer från föreningen när du har en aktiv anslutning. RGG har haft lite problem med ngr borrningar där de har stött på så mkt berg att borrkronan har gått sönder, men det är nu löst.

Styrelsen har flyttat slutdatumet med RGG då det gamla gick ut 181130. Detta har gjorts pga. svårigheter med genomföringar under järnvägen samt problematiken med att knyta ihop Mellanängen/Finnbo samt en samförläggning med Vattenfall som måste ske på tjälad mark.