Idag 267 st anslutna!

Entreprenören prioriterar att göra klart de anslutningar som går så snart som möjligt där det inte finns problem med tillstånd eller annan oklarhet. Repartioner/återställning utförs därefter.

Kvarvarande installationer: (alla tider mycket preliminära)

Pågående med grävning, blåsning och installation

Mellanängen/Flohäll/G:a Landsvägen: 24 st
Arbete pågår med att koppla ihop fibern från nodhuset
Ängelsbergsvägen 16, 101, 103
Borrning och blåsning vecka 22-23
Ängsvägen 2 & 5 med flera
Grävning och blåsning vecka 22-23
Sjölunda, Kaplansvägen, Kvarnvretsvägen
Grävning och blåsning förhoppningsvis vecka 22-24

Svårigheter med tillstånd: 10 st

Ombenning; 1 st (Hyttsvedet)
Inväntar tillstånd borrning under järnväg
Framnäsvägen: 5st
Inväntar tillstånd dra på bro över järnväg

Ängelsbergsvägen 88-96: 4 st
Svårighet komma över vägen. Borrning fungerar inte. Undersöker förläggning i ev. elrör alternativt få tillstånd att gräva ner under vägen.