Historik

Föreningen bildades 2013 och arbetade för en fiberutbyggnad vid första bidragsomgången men pga. få intresserade och andra regler för utbyggnad strandade projektet.

Under 2015 återupptog föreningen frågan om att driva en fiberutbyggnad med en ny styrelse. Denna gång blev gensvaret större med intresse från såväl fastboende som sommarboende. Dessutom hade reglerna förändrats, förtydligats och mer pengar fanns att söka. 317 anslutningar hade då beställts av föreningens medlemmar.

Efter en lång kartläggning och ett gediget förarbete, söktes bidrag för bredbandsutbyggnad från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen hanteras av Länsstyrelsen, som beviljade stöd med ett maximalt stödbelopp på 7,6 MSEK.

Som totalentreprenör för projektet upphandlades Roland Gustavsson Grävmaskiner AB (RGG) från Köping; ett företag som är specialiserat på entreprenadarbeten med specialriktning på kabelarbeten. Förarbetet började redan under hösten 2016; för RGG med projektering, upprättande av kartor etc. Själva grävarbetet påbörjades under våren 2017 och projektets slutdatum blev slutligen 15 mars 2021.