Hej Fibervänner

En uppdatering på vad som pågår och händer inom Engelnets ekonomiska förening.
Först ett stort tack till alla som har skrivit på avtal och betalt.

Vårt arbete känns extra angeläget när vi kan läsa om att kopparnätet (Telia fast telefoni) monteras ner på flera platser i landet, även där inte fiber är installerad.

Telia har t.ex. i dagarna lämnat besked om att två telestationer inom Fagersta kommun ska läggas ner; Dagarn och Vretarne.

För mer info se: http://www.telia.se/privat/aktuellt/2015/Oktober/overgangen-till-framtidens-nat-fortsatter

238 stycken anslutningar.
Totalt är det idag 238 stycken anslutningar som är avtalade!
Vi har i dagsläget 201 stycken som betalt den första delen, och i vissa fall hela beloppet.

Det finns fortfarande de som skrivit avtal men ej betalt den första avgiften, men som vi hoppas kommer efter vissa påtryckningar.
Det är mycket viktigt att betala in om man inte redan betalt samt att skriva på avtalet snarast.
Vi kan bara ta med de som skrivit på avtal i vår offertförfrågan.

Varför det är så bråttom att betala första avgiften samt skriva på avtalet, är med anledning av att alla anslutna ska läggas in på en karta samt fastighetsbeteckningar bifogas inför upphandlingen.
De som kommer efteråt kan vi inte garantera samma pris, utan det blir då en upphandling separat med entreprenören, vilket troligtvis medför ett högre pris.
Hjälp oss att få fler som ansluter sig! Det hjälper oss alla!

Intensivt arbete
Just nu arbetar vi i styrelsen för fullt med att:
– kontakta de som visat intresse men inte skickat in avtal eller betalt
– hålla kontakten med Länsstyrelsen för att säkra att vår ansökan behandlas positivt
– ta fram förfrågningsunderlaget för upphandling av fibernätet

Tidsplan
Vår preliminära tidsplan håller i stort med följande viktiga datum framöver:

– Utskick av förfrågningsunderlag senast 21 oktober
– Utvärdering av offerter 7 – 10 december
– Extra föreningsstämma 12 december
– Beslut bidrag från Länsstyrelsen under december
– Slutförhandling med vald entreprenör och kontraktsskrivning januari/februari 2016.

Extra föreningsstämma 12 december 2015 kl 10:00
Vi kallar med detta brev även till en extra föreningsstämma den 12 december klockan 10.00 i Sockenstugan, Västervåla.

Styrelsen kommer att presentera de offerter vi fått samt ge förslag till vilken entreprenör som ska få förtroendet.
Stämman kommer att få rösta fram entreprenör utifrån denna information.
Vi har uppdaterat hemsidan och kommer efterhand att lägga in mer information på denna.

Med vänlig hälsning
Engelnet/ Styrelsen