Glädjande besked

Engelnet kan komma med ett glädjande besked! PTS har beviljat Engelnets överklagan att nyttja VB Energis befintliga kanalisationer. VB ska kontrollera sina befintliga kanalisationer och ta fram aktuell dokumentation mellan dem och Trafikverket som behövs för att fiberkanalisation ska få förläggas. Ett avtal kommer sedan upprättas mellan föreningen och VB Energi. Första förhandlingen har inletts gällande den i Ennora.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson