En uppdatering om Engelnet.

Kartor är nu klara och väntar på ett samrådsgodkännande av Länsstyrelsen innan grävning kan påbörjas. Kartor kommer att skickas till markavtalsgruppen som sedan kommer distribueras till berörda markägare.
Engelnet har publicerat en upphandling gällande KO (kommunikationsoperatör, företaget som erbjuder tjänster i nätet) och går nu igenom inlämnade anbud.
Efter trettonhelgen kommer RGG att ta kontakt med alla kunder för att bestämma dragning på tomter. Sedan hoppas vi på och ser fram emot en start av grävning i början på februari. Samförläggningen som ska ske tillsammans med Vattenfall kommer att starta i början på januari. Första etappen är planerat i Ängelsbergs samhälle för att NOD huset som ska kopplas in i telestationen finns där. En mer detaljerad projektplan kommer under början av 2017.
Med dessa positiva nyheter önskar vi i Engelnets styrelse alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!