En kort uppdatering om fiberprojektet.

Hej

En kort uppdatering om fiberprojektet.
Vi är nu 312 stycken som ska ha fiber! Stort tack alla som hjälpt till med att få så många anslutna.

Arbetet med att färdigställa den stora kanalisationen mellan alla fastigheter och nodhuset pågår för fullt och blir klart under september.

RGG (entreprenör) räknar med att installation av utrustning i fastigheter kan påbörjas sista veckan i augusti. De kommer att först installera områden där stora kanalisationen är färdig.

RGG skickar ut ett brev till er angivna permanenta adress samt email med information om när de planerar för att träffa er på plats. Viktigt att ni bekräftar brev och tid till RGG.
Vid mötet på plats hos er så görs följande:
– Installation av utrustning som ska sitta på utsidan av huset samt på insidan. (På entréplanet)
På insidan sätts en sk mediaomvandlare. Från den kan man sedan ansluta Internet, TV och telefoni. Den kräver el i närheten.
Till denna kan ni sedan koppla en WiFi router ofall ni vill ha trådlöst internet.
Vill man se på TV så drar man en kabel till platsen för sin TV.

På utsidan sätts en kopplingspunkt för att koppla in fibern samt en förbindelse genom väggen till mediaomvandlaren.

– Planering för hur grävning på tomten ska göras.
Diskuterar fram bästa sträcka för att förlägga fibern till huset. Foton tas och sträckningen ritas in.

Att tänka på innan mötet:
– Var vill jag sätta min mediaomvandlare och finns eluttag till den.
– Hur går ledningar på tomten; tele, el, vatten

Planerat driftsdatum är under december. Mer info om olika abonnemang och priser kommer i oktober.

Med vänlig hälsningar,

Styrelsen Engelnet
www.engelnet.nu