Driftsstörning

Som ni kanske har upptäckt ligger fiber nätet nere vilket beror på ett fel på hårdvara i noden. Vet tyvärr ej omfattningen på felet.

Om ni upptäcker fel med er anslutning anmäl då detta till er leverantör som sedan kontrollerar om felet är hos dem. Om felet ej är där kommer de i sin tur anmäla det till kommunikationsoperatören (Zitius) som kontrollerar nätet och eventuellt skickar ut en tekniker. Styrelsen i Engelnet kan ej hjälpa till när en enskild anslutning ligger nere eller när hela nätet är nere. Engelnet har upphandlat Zitius som driftar nätet och ser till att kommunikation finns till kund.