Samförläggningen Mellanängen

Samförläggningen under stora vägen som vi var med på mot Mellanängen som Infratek var entreprenör över för Vattenfalls räkning måste göras om pga. att tillståndet från Trafikverket ej har efterföljts. Den nya undergången måste vara klar innan den 1/4 och innan dess kan inte Mellanängen/ Flohäll få fiber. I dagsläget kan vi inte säga när detta kommer vara klart då vi ej vet om Infratek kan hålla tidsplanen då Vattenfalls elnät är driftsatt, och avbrott samt skarvning av elnät måste göras samtidigt. När RGG får klartecken att allt är klart kan fiber blåsas i den nya kanalisationen.

RGGs kompressor har varit trasig och kommer åter nästa vecka och de ska då försöka hinna driftsätta Björkhem och östra sidan av järnvägen samt Finnbo då.

WhatsApp

En WhatsApp grupp har skapats som administreras av Staffan Liljeqvist. I denna grupp app kan man snabbt skriva om man har problem med sin fiberanslutning och se om någon annan har samma problem. För att medverka krävs det att man laddar ner appen på sin smartphone och skickar ett sms till Staffan där man ber om att få vara med i gruppen, 070-5510934.

Ang gruppabonnemang

Tyvärr kommer gruppabonnemang ej bli aktuellt då besparingen för den enskilde medlemmen skulle utebli.

Ett utskick kommer till den enskilde medlemmen när dennes fiberanslutning är aktiv med en enkel uppstartsinformation.

Årsmöte är den 24/6 kl 10 i Sockenstugan.