Blåsningen är klar mot Mellanängen och Finnbo

Blåsningen är klar mot Mellanängen och Finnbo, men ett stopp i Bondfallet har ställt till det vilket har medfört att RGG har varit tvungna att gräva upp kanalisationen för att åtgärda felet. Tjäle och minusgrader ställde till det men detta är nu åtgärdat och blev klart den 20/2. Fibersvetsning i skåp pågår just nu.