Uppdatering

Hemsidan har uppdaterats nu under december månad. Förhoppningen är att vi skall kunna hålla den kontinuerligt uppdaterad, men eftersom föreningen befinner sig i ett lugnt skede, så innebär ”kontinuerligt” inte ”ofta”.

Samtliga anslutningar aktiverade

Nu är samtliga anslutningar aktiverade. RGG kommer nu att fokusera på återställning och besiktningar av vägföreningar.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson

Senaste nytt

Engelnet har haft kontakt med en mkt bra och tillmötesgående handläggare på Trafikverket gällande Framnäsbron. Ansökan är nu skickad igen då RGG hade skickat det till statliga vägsidan istället för järnväg vilket har medfört onödigt lång väntan. Förhoppningsvis borde vi få ett godkännande mkt snart då RGG har varit snabba med kompletteringar i detta ärende. Hyttsveden har vi nu fått godkänt av Trafikverket att nyttja en befintlig kanalisation, nu är det bara tillståndet att trycka under vägen som vi väntar på vilket också borde komma mkt snart då de handlägger ärenden som kom in i juni nu, skickades in i början på juli. Gällande Bergslagsporten har Engelnet beslutat att en AT-borrning kommer genomföras vilket betyder att en specialborrning ska ske då det är berg under vägen. Gällande en anslutning i Finnbo och i centrala Ängelsberg så är alla tillstånd klara och kommer påbörjas inom kort.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson