Årsmötet avklarat

Styrelsen tackar för ett trevligt och lyckat årsmöte med många intresserade deltagare. Styrelsen vill tacka Barbro Ekdahl för hennes tid i styrelsen och välkomnar Gaston Astrorga som efterträder henne.

13 nya anslutningar blev aktiverade i söndags och 20 nya anslutningar kommer aktiveras inom de närmaste dagarna. Ett mail kommer skickas till berörda medlemmar när anslutningen är färdig. RGG meddelar att det är två (2) stycken tomtgrävlag som arbetar på nu och kommer att göra det hela sommaren tillsammans med ett (1) svetslag. Aktivering av anslutningar kommer att ske successivt under resans gång.

Vår överklagan att vi ej får nyttja befintlig kanalisation hos VB energi på flera platser i området kommer PTS ge besked efter deras sammanträde som är den 4/7.

Gällande kanalisationen som vi vill gräva ner under Dunshammars viadukten väntar vi fortfarande besked om från Trafikverket. RGG ringde idag och frågade status och de håller tydligen på med ansökningar som är inskickade i slutet på november vilket betyder att deras handläggningstider är över sex (6) månader just nu vilket är mkt olyckligt.

Med vänlig hälsning Styrelsen Engelnet