Arbetet fortskrider

Arbetet fortskrider för RGG och svetsning av fiber sker i skåp och i NOD-huset för att göra klart första etappen, Stabäck, Ennora, Ombenning och Ängelsberg under januari månad.

Styrelsen arbetar med att ta fram ett förslag till gruppabonnemang för medlemmarna för att få ner kostnaderna för den enskilde kunden. Ett mail kommer till alla medlemmar där man får svara på vad man är intresserad av för utbud. Efter sista inlämningsdatum kommer styrelsen ta kontakt med leverantörer och förhandla med dem för att kunna få fram ett så bra pris som möjligt.

Med vänlig hälsning styrelsen Engelnet