Arbetet fortskrider

Arbetet fortskrider bra, just nu är det 142 aktiva anslutningar och endast ett 40 tal tomtgrävningar kvar att göra.

Efter sju (7) månaders väntan från Trafikverket får vi reda på innan de skulle handlägga vårt ärende att det ej går att förlägga i viadukten i Dunshammar. Detta pga. att vidukten är även bärande i botten vilket medför att förläggning i väg är omöjlig. En fortsatt dialog med Vattenfall om att få använda deras kanalisation som finns i banvallen fortskrider.

Då en omstrukturering inom Telia har skett där Skanova (nätägare), Zitius (kommunikationsoperatör) och Telia (leverantör) är ett och samma bolag numera finns möjligheten till lättare kommunikation med dem och kanske en möjlighet att få hyra in sig i deras kanalisation. Detta är positivt då vi har en större möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt för föreningen då vi kan jämföra kostnader mot VB energis avtal.