Arbete pågår.

Två stycken fibertekniker jobbar sedan förra måndagen i området med att blåsa och svetsa fiber. Återkommer när anslutningar blir aktiva.