Om föreningen

Detta projekt genomförs med stöd för bredbandsutbyggnad från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bidrag hanteras av Länsstyrelsen i Västmanland.

Engelnet är en ideell ekonomisk förening som arbetar för fiberutbyggnad i Ängelsberg med omnejd. Syftet med detta är att ge boende tillgång till snabbt bredband för att på såt sätt utveckla bygden och skapa förutsättningar att nyttja senaste kommunikationsteknik och tjänster.
Fiberutbyggnaden avser fastigheter inom ett område söder om Fagersta som spänner från Ombenning, Stabäck, Ängelsberg till Flohäll.
Föreningen bildades 2013 och arbetade för en fiberutbyggnad vid första bidragsomgången men pga. få intresserade och andra regler för utbyggnad strandade projektet.
Under 2015 återupptog föreningen frågan om att driva en fiberutbyggnad med en ny styrelse. Denna gång blev gensvaret större intresse från såval fastboende som sommarboende. Dessutom hade reglerna förändrats, förtydligats och mer pengar fanns att söka. 317 anslutningar har beställts av föreningens medlemmar.
Projektet har en budget runt 13MSEK och finansieras via föreningens medlemmar samt med bidrag.
Efter en lång kartläggning och ett gediget förarbete av alla söktes bidrag för bredbandsutbyggnad hos Länsstyrelsen där vi blev beviljade stöd med ett maximalt stödbelopp på 7.6MSEK.

Totalentreprenör för projektet är Roland Gustavsson Grävmaskiner AB (RGG) från Köping. RGG är ett företag som är specialiserat på entreprenadarbeten med specialriktning på kabelarbeten och har erfarenhet av branschen sedan 1967.
Förarbetet började redan under hösten 2016 för RGG med projektering, upprättande av kartor etc.
Själva grävarbetet påbörjades under våren 2017 och projektets slutdatum är satt till 1 december 2020.

Kommunikationsoperatör för uppkoppling emot Internet och tjänster i nätet är Zitius AB.