Driftläge

Här nedan visas noteringar om driftläget i nätet, med senaste händelse närmast.

2023-11-29 Vid styrelsemöte i går kväll beslutades att föreningen genast skall sända en påminnelse till Jordbruksverket om vårt behov av dispens för grävning. Det har visserligen inte gått särskilt många dagar, men ärendet brådskar ju för oss! Dock verkar det som att det är ett enda kabelfel som orsakar alla avbrotten, och det är ju positivt med tanke på reparationstid. Detta kanske verkar underligt för någon, men vid utbyggnaden av nätet så gjorde svårigheterna att få tillstånd att korsa vägar och järnvägar, att placeringen av kablar på många ställen blev lite överraskande.
2023-11-27 Under helgen har ägaren till Smedudden 2 varit på besök och konstaterat att även den anslutningen har avbrott.
2023-11-22 Idag har Jordbruksverket fått vår ansökan om dispens för grävning och lämnat bekräftelse på mottagandet.
2023-11-22 Avbrott har anmälts för Prästtorpsvägen 2
2023-11-20 Tekniker från Transtema har uttalat att felen ligger i närheten av stängsel som nyligen satts upp med anledning av svinpesten. Om det krävs grävning för att möjliggöra reparation, så kan det bli nödvändigt med dispens från restriktionerna i området.
2023-11-20 Felanmälan från Myrmalmsvägen 7
2023-11-19 Styrelsen sänder beställning till Transtema för större kontroll av nätet. Eftersom inte alla fastigheter är bebodda så här års, så kan det finnas fel som inte är upptäckta
2023-11-14 Felanmälan kommer från Smedudden 1 i Halvarsviken
2023-10-31 Felanmälan kommer från Myrmalmsvägen 4, 8 och 23