Leverantörer

Föreningen har avtal med följande företag för drift och underhåll av fibernätet:

Zitius Service Delivery AB:
Kommunikationsoperatör med ansvar för drift och underhåll av det aktiva fibernätet.

Transtema Network Services AB:
Service och underhåll av det passiva fibernätet

Bröderna Holmström Ombenning AB:
Tjänsteleverantör som svarar för uppdateringar av förändringar i nätet och handlägger inkomna förfrågningar angående kartor och utsättning. Grävarbeten.

Freveko AB:
Ekonomitjänster.