Problem med blåsning

Det är tyvärr problem med blåsningen för att koppla in Mellanängen och detta beror på något läckage i en skarv efter Infratek fick gräva och göra om kanalisationen under stora vägen. RGG har varit där idag och grävt för att kunna lokalisera den felande skarven. Tyvärr har ingen ny information kring Framnäsvägen dykt upp än, RGG stöter på Trafikverket för ett besked i frågan. Gällande Bergslagsporten tittar RGG på olika alternativ om Vattenfalls kanalisation ej går att använda för att korsa vägen. Är just nu ca 35 anslutningar kvar att aktivera