2016-07-28

För information om fiberdragningen finns RGGs grovprojekteringskarta att tillgå, deras tanke är att de ska gå efter vägar. RGG arbetar just nu med en detaljprojektering som kommer vara klar i augusti. De kommer samtala med alla berörda markägare samt alla som kommer att ansluta sig innan någon grävning påbörjas på tomt och mark.

RGG_14_juni_2016

Vid frågor gällande markavtal kan kontakt tas med följande:

Markavtalsgruppen består av:

Gerd Seidel som är sammankallande gerdseidel@telia.com 072-727 0731
Jan-Gunnar Berggren jan-gunnar.berggren@hotmail.com 070-531 67 33
Olle Olsson olle@halvarsviken.se 070-681 39 42
Sten-Rune Andersson stenrunes@gmail.com 070-513 24 97
Jan Gravningsbråten jan.gravningsbraten@secoools.com 070-292 58 00
Lars Lilja lalbjorkhem@telia.com 072-730 90 33