Ändamål

Syftet är att ge de boende tillgång till snabbt bredband för att kunna nyttja senaste kommunikations-teknik och tjänster. Detta skapar förutsättningar för utveckling av bygden.

Engelnet ekonomisk förening ansvarar för att bygga och förvalta ett fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsberg med omnejd.

Nätet når fastigheter inom ett område i Fagersta kommun som spänner från Ombenning, Stabäck, Ängelsberg till Flohäll.