Fiber Kartan

För information om fiberdragningen finns RGGs grovprojekteringskarta att tillgå, deras tanke är att de ska gå efter vägar. RGG arbetar just nu med en detaljprojektering som kommer vara klar i augusti. De kommer samtala med alla berörda markägare samt alla som kommer att ansluta sig innan någon grävning påbörjas på tomt och mark.

Den publika fiberkartan

Vid frågor gällande markavtal kan kontakt tas med följande:

Markavtalsgruppen består av:

Gerd Seidel som är sammankallande gerdseidel@telia.com 072-727 0731
Jan-Gunnar Berggren jan-gunnar.berggren@hotmail.com 070-531 67 33
Olle Olsson olle@halvarsviken.se 070-681 39 42
Sten-Rune Andersson stenrunes@gmail.com 070-513 24 97
Jan Gravningsbråten jan.gravningsbraten@secoools.com 070-292 58 00
Lars Lilja lalbjorkhem@telia.com 072-730 90 33

rgg