Händelserik vår i fibretstecken

En uppdatering om Engelnet. Under hösten har markavtalsgruppen arbetat hårt med att få in alla berörda markavtal, vilket nu inte är långt kvar. Entreprenören RGG har arbetat med att optimera kartorna och lokalisera järnvägsundergångar samt söka aktuella tillstånd.
Tanken var att RGG skulle börja med att besöka alla hushåll i januari för att bestämma dragning på tomt och installation av hårdvara i huset men så har det tyvärr inte blivit. Ser fram emot att detta sker mkt snart. Det positiva är att samförläggningen med Vattenfall är i full gång och startade redan efter trettonhelgen.
Föreningen hade en upphandling under senhösten av kommunikationsoperatör vilket resulterade i att ett avtal skrevs med Zitius.
Just nu väntar RGG på hårdvara från Zitius för att komma ut till alla kunder och för att sedan komma igång med grävning i mars.
Vi alla ser framemot en händelserik vår i fibretstecken.
Mvh styrelsen Engelnet

En uppdatering om Engelnet.

Kartor är nu klara och väntar på ett samrådsgodkännande av Länsstyrelsen innan grävning kan påbörjas. Kartor kommer att skickas till markavtalsgruppen som sedan kommer distribueras till berörda markägare.
Engelnet har publicerat en upphandling gällande KO (kommunikationsoperatör, företaget som erbjuder tjänster i nätet) och går nu igenom inlämnade anbud.
Efter trettonhelgen kommer RGG att ta kontakt med alla kunder för att bestämma dragning på tomter. Sedan hoppas vi på och ser fram emot en start av grävning i början på februari. Samförläggningen som ska ske tillsammans med Vattenfall kommer att starta i början på januari. Första etappen är planerat i Ängelsbergs samhälle för att NOD huset som ska kopplas in i telestationen finns där. En mer detaljerad projektplan kommer under början av 2017.
Med dessa positiva nyheter önskar vi i Engelnets styrelse alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

2016-10-04

Just nu är vi 281 anslutningar. Sedan förra uppdateringen har markavtalsgruppen arbetat med att få in avtal av berörda markägare. Detta har gått bra och nu väntar Engelnet på att den inskickade samrådsblanketten ska bli godkänd där RGGs dragning finns med. Detta för att kunna få ett uppstartsmöte med Länsstyrelsen tillsammans med RGG för att kunna påbörja själva grävningen. Mer information kommer förhoppningsvis inom kort.

//Styrelsen Engelnet