Ny fiber

RGG har fått hem den nya fibern för Mellanängen/ Flohäll och påbörjade arbetet i tisdags med att blåsa den. Det kommer ta mkt längre tid än vanligt då det redan finns en fiber i kanalisationen samt att de kan trassla ihop sig och skapa blåsstopp. Är en lång sträcka på ca 2.5km. Men RGG är hoppfulla och arbetar på så fort det går, detta är deras högsta prioritet just nu. När detta är klart kommer RGG att fokusera på Bergslagsgporten och gräva fram Vattenfalls kanalisation för att kolla plats. Förhoppningsvis får vi besked mkt snart av Trafikverket gällande Framnäsvägen då de behandlar ansökningar som ankom i slutet av mars just nu. Detta arbete kan förhoppningsvis ske parallellt med Bergslagsgporten.

Mellanängen och Framnäs

Infrateks omtryckning under vägen har ställt till stora problem för RGG och Mellanängens kunder då slangar har kopplats ihop fel samt reducerat slangen från 40 till 20 under vägen utan tillåtelse eller ha meddelat oss. RGG har felsökt i flera dagar samt grävt upp på flera ställen för att kunna leta efter dessa fel. RGG har lyckats få i en kabel men eftersom reduceringen gjordes har en ny fiber beställts som förhoppningsvis kommer hem i början på nästa vecka. Detta är prioriterat och RGG gör allt för att detta ska bli klart så snart som möjligt. Som tur är Vattenfall positiva till att vi får nyttja deras befintliga kanalisation så nästa steg är att gräva fram den som finns i Bergslagsgporten för att se om det finns plats att samförlägga i den. Tyvärr finns ingen ny information om Framnäsvägen.

Problem med blåsning

Det är tyvärr problem med blåsningen för att koppla in Mellanängen och detta beror på något läckage i en skarv efter Infratek fick gräva och göra om kanalisationen under stora vägen. RGG har varit där idag och grävt för att kunna lokalisera den felande skarven. Tyvärr har ingen ny information kring Framnäsvägen dykt upp än, RGG stöter på Trafikverket för ett besked i frågan. Gällande Bergslagsporten tittar RGG på olika alternativ om Vattenfalls kanalisation ej går att använda för att korsa vägen. Är just nu ca 35 anslutningar kvar att aktivera