Driftsstörning

Som ni kanske har upptäckt ligger fiber nätet nere vilket beror på ett fel på hårdvara i noden. Vet tyvärr ej omfattningen på felet.

Om ni upptäcker fel med er anslutning anmäl då detta till er leverantör som sedan kontrollerar om felet är hos dem. Om felet ej är där kommer de i sin tur anmäla det till kommunikationsoperatören (Zitius) som kontrollerar nätet och eventuellt skickar ut en tekniker. Styrelsen i Engelnet kan ej hjälpa till när en enskild anslutning ligger nere eller när hela nätet är nere. Engelnet har upphandlat Zitius som driftar nätet och ser till att kommunikation finns till kund.

Uppdatering

Sörbyvägen kommer svetsas under denna veckan och meddelande kommer när er anslutning är inkopplad. Två borrningar under riksvägen är kvar att göras i Bondfallet för att knyta ihop matningen söderut vilket förhoppningsvis kommer göras i slutet på denna vecka. Engelnet har fått tillåtelse att använda Skanovas befintliga kanalisation i Bondfallet/Mursjön och i Ennora. Ennora kanalisationen kommer bli klart under nästa vecka. Gällande kanalisationen i Hyttsveden och Framnäsvägen måste skicket kontrolleras innan vi vet om de kan användas vilket kommer att ske under de närmaste dagarna.

Dunshammar aktivt.

Idag har Dunshammar fått 24 st aktiva anslutnignar.

Nästa vecka kommer kanalisation att grävas mellan Dunshammar och Sörby. Detta är en omdragning då vi nu har kommit igenom banvallen och slipper ytterligare en dyr tryckning.

En handfull tomtgrävningar är kvar är att göra.

Styrelsen har beslutat att förlänga slutdatumet för RGG till 181130 då det har varit och är problem med genomföringarna under järnvägen.