Idag 267 st anslutna!

Entreprenören prioriterar att göra klart de anslutningar som går så snart som möjligt där det inte finns problem med tillstånd eller annan oklarhet. Repartioner/återställning utförs därefter.

Kvarvarande installationer: (alla tider mycket preliminära)

Pågående med grävning, blåsning och installation

Mellanängen/Flohäll/G:a Landsvägen: 24 st
Arbete pågår med att koppla ihop fibern från nodhuset
Ängelsbergsvägen 16, 101, 103
Borrning och blåsning vecka 22-23
Ängsvägen 2 & 5 med flera
Grävning och blåsning vecka 22-23
Sjölunda, Kaplansvägen, Kvarnvretsvägen
Grävning och blåsning förhoppningsvis vecka 22-24

Svårigheter med tillstånd: 10 st

Ombenning; 1 st (Hyttsvedet)
Inväntar tillstånd borrning under järnväg
Framnäsvägen: 5st
Inväntar tillstånd dra på bro över järnväg

Ängelsbergsvägen 88-96: 4 st
Svårighet komma över vägen. Borrning fungerar inte. Undersöker förläggning i ev. elrör alternativt få tillstånd att gräva ner under vägen.

Uppdatering

Den 17 april kommer Infratek bryta strömmen och koppla ihop den nya och gamla kanalisationen som de blev tvungna att borra om under Ängelsbergsvägen. RGG kommer sedan blåsa mellan skåpen när de får klartecken från Infratek. En lösning på Framnäsvägen finns nu och ansökan till Trafikverket med att få klamra på bron är inskickad. RGG kommer nästa vecka och borrar under Ängsvägen och Ängelsbergsvägen vid Sörby skola.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson