Arbetet fortskrider

Arbetet fortskrider bra, just nu är det 142 aktiva anslutningar och endast ett 40 tal tomtgrävningar kvar att göra.

Efter sju (7) månaders väntan från Trafikverket får vi reda på innan de skulle handlägga vårt ärende att det ej går att förlägga i viadukten i Dunshammar. Detta pga. att vidukten är även bärande i botten vilket medför att förläggning i väg är omöjlig. En fortsatt dialog med Vattenfall om att få använda deras kanalisation som finns i banvallen fortskrider.

Då en omstrukturering inom Telia har skett där Skanova (nätägare), Zitius (kommunikationsoperatör) och Telia (leverantör) är ett och samma bolag numera finns möjligheten till lättare kommunikation med dem och kanske en möjlighet att få hyra in sig i deras kanalisation. Detta är positivt då vi har en större möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt för föreningen då vi kan jämföra kostnader mot VB energis avtal.

Arbetet fortgår i värmen.

RGG har fortsatt arbeta på sen förra uppdateringen och 13 ny aktiva anslutningar. Just nu arbetar ett lag med att klamra fiber på bron ut på Sågholmen.

Den otroliga värmen höll på att förstöra utrustningen i Nodhuset men som tur var fick vi äntligen tag i leverantören av kylningssystemet och det installerades med hjälp av Ängelsbergs Byggteknik. Kylningen är riktigt effektiv och utrustningen är därmed räddad.

PTS avgjorde vår överklagan till vår favör, vi ska dock kolla på andra alternativ innan vi bestämmer oss helt för VBs avtalsförslag då det medför en kostnad för föreningen.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Glädjande besked

Engelnet kan komma med ett glädjande besked! PTS har beviljat Engelnets överklagan att nyttja VB Energis befintliga kanalisationer. VB ska kontrollera sina befintliga kanalisationer och ta fram aktuell dokumentation mellan dem och Trafikverket som behövs för att fiberkanalisation ska få förläggas. Ett avtal kommer sedan upprättas mellan föreningen och VB Energi. Första förhandlingen har inletts gällande den i Ennora.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson