Senaste nytt

RGG har nu äntligen grävt klart matningsslangen för att knyta ihop Mellanängen/Finnbo som har varit högsta prioritet. Att allt har dragit ut på tiden beror på att en markägare sa definitivt nej till att förlägga på dennes mark trots muntlig överenskommelse vilket medförde att RGG försökte hitta alternativ sträckning. Ett alternativ var att trycka under järnvägen där ett försök gjordes men stötte på berg så både borr och maskin gick sönder. RGG kollade vidare och lyckade få till det som är idag. Styrelsen är mkt nöjda över RGGs agerande och deras lösning.

Det är tre borrningar som är kvar att göra och kommer att utföras med ny maskin och en nyanställd som endast arbetar med borrningar. Dessa borrningar är två i Västervåla och en i Ängelsberg.

Att använda VB energis befintliga kanalisation har varit ett alternativ men RGG har inte lyckats få till ett möte med dem. RGG har istället försökt att borra vid Framnäsvägen men lyckades tyvärr inte. Kontakt kommer tas med Trafikverket för att kunna förlägga på bron istället. RGG kommer även fortsätta med genomföringen i Ombenning.

RGGs underentreprenörer kommer ha julledigt from fredag tom 13/1 och RGG kommer likaså ha stängt under jul och nyår. Nytt byggmöte med RGG kommer att ske den 22/2, fram till dess kommer ingen ny information komma ut. RGG börjar efter helgerna med att fibersätta Mellanängen och Finnbo och räknar med att dessa områden kommer vara klara senast vecka 6.

Via mail och meddelande på facebook har vi uppmärksammat att det är en del som är missnöjda med att allt tar så lång tid och det kan vi bara beklaga. Styrelsen gör allt i sin makt för att alla ska få sin anslutning så snart som möjligt och vi vill inget annat än att slutföra projektet och fokusera på arbetet med att förvalta vårt nät.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

Mellanängen/Finnbo

Här kommer en efterlängtad uppdatering. Det tog längre tid än väntat att hitta ett sätt att knyta ihop all fiber för Mellanängen/Finnbo med stammen, men nu kommer den grävningen att påbörjas på måndag. Förhoppningen är att detta område kommer att fibersättas innan jul. Bondfallet kommer blåsas och svetsat nästa fredag och några anslutningar i Ennora på onsdag. Ett mail kommer från föreningen när du har en aktiv anslutning. RGG har haft lite problem med ngr borrningar där de har stött på så mkt berg att borrkronan har gått sönder, men det är nu löst.

Styrelsen har flyttat slutdatumet med RGG då det gamla gick ut 181130. Detta har gjorts pga. svårigheter med genomföringar under järnvägen samt problematiken med att knyta ihop Mellanängen/Finnbo samt en samförläggning med Vattenfall som måste ske på tjälad mark.

Uppdatering

En uppdatering efter dagens byggmöte. RGG ska till Ennora idag och gräva fram kanalisationen som vi får nyttja av Skanova och förhoppningsvis kan vi använda den och vid positivt besked kommer den delen fibersättas mkt snart.

Borrningen är klar i Bonfallet och det krävdes en extra schakt då Vattenfall hade missat att lägga i en 40 slang åt oss. Det är nu klart och Halvarsviken och Vinterrönningen kommer att svetsat denna vecka och kommer förhoppningsvis att fibersättas i början på nästa vecka.

Det sista stamfibret skulle ha grävts förra veckan för att knyta ihop Mellanängen och Flohäll men markägare vill ej längre att vi ska förlägga på dennes mark. RGG har möte idag med en ny markägare som ställer sig positiv och förhoppningsvis kommer Mellanängen/ Flohäll att bli fibersatta inom 14 dagar.

Gällande Framnäsudde och Hyttsveden försöker RGG få tag i ansvarig på VB energi för att skriva avtal för att nyttja befintlig kanalisation.