Glädjande nyheter!

Glädjande nyheter, Bröderna Holmström kommer starta grävning i Per Bruslings damm i början på nästa vecka. Grävningen börjar där för att kunna nyttja den tjäle som finns nu och innan dammen ska återfyllas till våren.

Mvh Styrelsen Engelnet

Händelserik vår i fibretstecken

En uppdatering om Engelnet. Under hösten har markavtalsgruppen arbetat hårt med att få in alla berörda markavtal, vilket nu inte är långt kvar. Entreprenören RGG har arbetat med att optimera kartorna och lokalisera järnvägsundergångar samt söka aktuella tillstånd.
Tanken var att RGG skulle börja med att besöka alla hushåll i januari för att bestämma dragning på tomt och installation av hårdvara i huset men så har det tyvärr inte blivit. Ser fram emot att detta sker mkt snart. Det positiva är att samförläggningen med Vattenfall är i full gång och startade redan efter trettonhelgen.
Föreningen hade en upphandling under senhösten av kommunikationsoperatör vilket resulterade i att ett avtal skrevs med Zitius.
Just nu väntar RGG på hårdvara från Zitius för att komma ut till alla kunder och för att sedan komma igång med grävning i mars.
Vi alla ser framemot en händelserik vår i fibretstecken.
Mvh styrelsen Engelnet