En uppdatering om Engelnet.

Kartor är nu klara och väntar på ett samrådsgodkännande av Länsstyrelsen innan grävning kan påbörjas. Kartor kommer att skickas till markavtalsgruppen som sedan kommer distribueras till berörda markägare.
Engelnet har publicerat en upphandling gällande KO (kommunikationsoperatör, företaget som erbjuder tjänster i nätet) och går nu igenom inlämnade anbud.
Efter trettonhelgen kommer RGG att ta kontakt med alla kunder för att bestämma dragning på tomter. Sedan hoppas vi på och ser fram emot en start av grävning i början på februari. Samförläggningen som ska ske tillsammans med Vattenfall kommer att starta i början på januari. Första etappen är planerat i Ängelsbergs samhälle för att NOD huset som ska kopplas in i telestationen finns där. En mer detaljerad projektplan kommer under början av 2017.
Med dessa positiva nyheter önskar vi i Engelnets styrelse alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

2016-10-04

Just nu är vi 281 anslutningar. Sedan förra uppdateringen har markavtalsgruppen arbetat med att få in avtal av berörda markägare. Detta har gått bra och nu väntar Engelnet på att den inskickade samrådsblanketten ska bli godkänd där RGGs dragning finns med. Detta för att kunna få ett uppstartsmöte med Länsstyrelsen tillsammans med RGG för att kunna påbörja själva grävningen. Mer information kommer förhoppningsvis inom kort.

//Styrelsen Engelnet

2016-07-28

För information om fiberdragningen finns RGGs grovprojekteringskarta att tillgå, deras tanke är att de ska gå efter vägar. RGG arbetar just nu med en detaljprojektering som kommer vara klar i augusti. De kommer samtala med alla berörda markägare samt alla som kommer att ansluta sig innan någon grävning påbörjas på tomt och mark.

RGG_14_juni_2016

Vid frågor gällande markavtal kan kontakt tas med följande:

Markavtalsgruppen består av:

Gerd Seidel som är sammankallande gerdseidel@telia.com 072-727 0731
Jan-Gunnar Berggren jan-gunnar.berggren@hotmail.com 070-531 67 33
Olle Olsson olle@halvarsviken.se 070-681 39 42
Sten-Rune Andersson stenrunes@gmail.com 070-513 24 97
Jan Gravningsbråten jan.gravningsbraten@secoools.com 070-292 58 00
Lars Lilja lalbjorkhem@telia.com 072-730 90 33