Samförläggningen under stora vägen som vi var med på mot Mellanängen som Infratek var entreprenör över för Vattenfalls räkning måste göras om pga. att tillståndet från Trafikverket ej har efterföljts. Den nya undergången måste vara klar innan den 1/4 och innan dess kan inte Mellanängen/ Flohäll få fiber. I dagsläget kan vi inte säga när detta kommer vara klart då vi ej vet om Infratek kan hålla tidsplanen då Vattenfalls elnät är driftsatt, och avbrott samt skarvning av elnät måste göras samtidigt. När RGG får klartecken att allt är klart kan fiber blåsas i den nya kanalisationen.

RGGs kompressor har varit trasig och kommer åter nästa vecka och de ska då försöka hinna driftsätta Björkhem och östra sidan av järnvägen samt Finnbo då.

Driftsstörning

Som ni kanske har upptäckt ligger fiber nätet nere vilket beror på ett fel på hårdvara i noden. Vet tyvärr ej omfattningen på felet.

Om ni upptäcker fel med er anslutning anmäl då detta till er leverantör som sedan kontrollerar om felet är hos dem. Om felet ej är där kommer de i sin tur anmäla det till kommunikationsoperatören (Zitius) som kontrollerar nätet och eventuellt skickar ut en tekniker. Styrelsen i Engelnet kan ej hjälpa till när en enskild anslutning ligger nere eller när hela nätet är nere. Engelnet har upphandlat Zitius som driftar nätet och ser till att kommunikation finns till kund.

Uppdatering

Sörbyvägen kommer svetsas under denna veckan och meddelande kommer när er anslutning är inkopplad. Två borrningar under riksvägen är kvar att göras i Bondfallet för att knyta ihop matningen söderut vilket förhoppningsvis kommer göras i slutet på denna vecka. Engelnet har fått tillåtelse att använda Skanovas befintliga kanalisation i Bondfallet/Mursjön och i Ennora. Ennora kanalisationen kommer bli klart under nästa vecka. Gällande kanalisationen i Hyttsveden och Framnäsvägen måste skicket kontrolleras innan vi vet om de kan användas vilket kommer att ske under de närmaste dagarna.