Senaste nytt

Engelnet har haft kontakt med en mkt bra och tillmötesgående handläggare på Trafikverket gällande Framnäsbron. Ansökan är nu skickad igen då RGG hade skickat det till statliga vägsidan istället för järnväg vilket har medfört onödigt lång väntan. Förhoppningsvis borde vi få ett godkännande mkt snart då RGG har varit snabba med kompletteringar i detta ärende. Hyttsveden har vi nu fått godkänt av Trafikverket att nyttja en befintlig kanalisation, nu är det bara tillståndet att trycka under vägen som vi väntar på vilket också borde komma mkt snart då de handlägger ärenden som kom in i juni nu, skickades in i början på juli. Gällande Bergslagsporten har Engelnet beslutat att en AT-borrning kommer genomföras vilket betyder att en specialborrning ska ske då det är berg under vägen. Gällande en anslutning i Finnbo och i centrala Ängelsberg så är alla tillstånd klara och kommer påbörjas inom kort.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson

Samförläggningen under stora vägen som vi var med på mot Mellanängen som Infratek var entreprenör över för Vattenfalls räkning måste göras om pga. att tillståndet från Trafikverket ej har efterföljts. Den nya undergången måste vara klar innan den 1/4 och innan dess kan inte Mellanängen/ Flohäll få fiber. I dagsläget kan vi inte säga när detta kommer vara klart då vi ej vet om Infratek kan hålla tidsplanen då Vattenfalls elnät är driftsatt, och avbrott samt skarvning av elnät måste göras samtidigt. När RGG får klartecken att allt är klart kan fiber blåsas i den nya kanalisationen.

RGGs kompressor har varit trasig och kommer åter nästa vecka och de ska då försöka hinna driftsätta Björkhem och östra sidan av järnvägen samt Finnbo då.