Mellanängen/Finnbo

Här kommer en efterlängtad uppdatering. Det tog längre tid än väntat att hitta ett sätt att knyta ihop all fiber för Mellanängen/Finnbo med stammen, men nu kommer den grävningen att påbörjas på måndag. Förhoppningen är att detta område kommer att fibersättas innan jul. Bondfallet kommer blåsas och svetsat nästa fredag och några anslutningar i Ennora på onsdag. Ett mail kommer från föreningen när du har en aktiv anslutning. RGG har haft lite problem med ngr borrningar där de har stött på så mkt berg att borrkronan har gått sönder, men det är nu löst.

Styrelsen har flyttat slutdatumet med RGG då det gamla gick ut 181130. Detta har gjorts pga. svårigheter med genomföringar under järnvägen samt problematiken med att knyta ihop Mellanängen/Finnbo samt en samförläggning med Vattenfall som måste ske på tjälad mark.

WhatsApp

En WhatsApp grupp har skapats som administreras av Staffan Liljeqvist. I denna grupp app kan man snabbt skriva om man har problem med sin fiberanslutning och se om någon annan har samma problem. För att medverka krävs det att man laddar ner appen på sin smartphone och skickar ett sms till Staffan där man ber om att få vara med i gruppen, 070-5510934.

Dunshammar aktivt.

Idag har Dunshammar fått 24 st aktiva anslutnignar.

Nästa vecka kommer kanalisation att grävas mellan Dunshammar och Sörby. Detta är en omdragning då vi nu har kommit igenom banvallen och slipper ytterligare en dyr tryckning.

En handfull tomtgrävningar är kvar är att göra.

Styrelsen har beslutat att förlänga slutdatumet för RGG till 181130 då det har varit och är problem med genomföringarna under järnvägen.