Arbetet fortgår i värmen.

RGG har fortsatt arbeta på sen förra uppdateringen och 13 ny aktiva anslutningar. Just nu arbetar ett lag med att klamra fiber på bron ut på Sågholmen.

Den otroliga värmen höll på att förstöra utrustningen i Nodhuset men som tur var fick vi äntligen tag i leverantören av kylningssystemet och det installerades med hjälp av Ängelsbergs Byggteknik. Kylningen är riktigt effektiv och utrustningen är därmed räddad.

PTS avgjorde vår överklagan till vår favör, vi ska dock kolla på andra alternativ innan vi bestämmer oss helt för VBs avtalsförslag då det medför en kostnad för föreningen.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Glädjande besked

Engelnet kan komma med ett glädjande besked! PTS har beviljat Engelnets överklagan att nyttja VB Energis befintliga kanalisationer. VB ska kontrollera sina befintliga kanalisationer och ta fram aktuell dokumentation mellan dem och Trafikverket som behövs för att fiberkanalisation ska få förläggas. Ett avtal kommer sedan upprättas mellan föreningen och VB Energi. Första förhandlingen har inletts gällande den i Ennora.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson

Uppdatering

Idag aktiverades ytterligare åtta (8) anslutningar. Tomtgrävningar och blåsning av fiber fortgår. Inget svar ännu från PTS men borde komma denna vecka.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson