Mellanängen/Finnbo

Här kommer en efterlängtad uppdatering. Det tog längre tid än väntat att hitta ett sätt att knyta ihop all fiber för Mellanängen/Finnbo med stammen, men nu kommer den grävningen att påbörjas på måndag. Förhoppningen är att detta område kommer att fibersättas innan jul. Bondfallet kommer blåsas och svetsat nästa fredag och några anslutningar i Ennora på onsdag. Ett mail kommer från föreningen när du har en aktiv anslutning. RGG har haft lite problem med ngr borrningar där de har stött på så mkt berg att borrkronan har gått sönder, men det är nu löst.

Styrelsen har flyttat slutdatumet med RGG då det gamla gick ut 181130. Detta har gjorts pga. svårigheter med genomföringar under järnvägen samt problematiken med att knyta ihop Mellanängen/Finnbo samt en samförläggning med Vattenfall som måste ske på tjälad mark.

Uppdatering

En uppdatering efter dagens byggmöte. RGG ska till Ennora idag och gräva fram kanalisationen som vi får nyttja av Skanova och förhoppningsvis kan vi använda den och vid positivt besked kommer den delen fibersättas mkt snart.

Borrningen är klar i Bonfallet och det krävdes en extra schakt då Vattenfall hade missat att lägga i en 40 slang åt oss. Det är nu klart och Halvarsviken och Vinterrönningen kommer att svetsat denna vecka och kommer förhoppningsvis att fibersättas i början på nästa vecka.

Det sista stamfibret skulle ha grävts förra veckan för att knyta ihop Mellanängen och Flohäll men markägare vill ej längre att vi ska förlägga på dennes mark. RGG har möte idag med en ny markägare som ställer sig positiv och förhoppningsvis kommer Mellanängen/ Flohäll att bli fibersatta inom 14 dagar.

Gällande Framnäsudde och Hyttsveden försöker RGG få tag i ansvarig på VB energi för att skriva avtal för att nyttja befintlig kanalisation.

Dunshammar

I början på denna vecka kommer blåsning att ske genom banvallen i Dunshammar. Att det ej gjordes förra veckan berodde på att blåsmaskinen gick tyvärr sönder. Svetsningen kommer att ske förhoppningsvis i slutet av veckan.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson