Dunshammar

I början på denna vecka kommer blåsning att ske genom banvallen i Dunshammar. Att det ej gjordes förra veckan berodde på att blåsmaskinen gick tyvärr sönder. Svetsningen kommer att ske förhoppningsvis i slutet av veckan.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson

Uppdatering.

Endast 15 st tomtgrävningar och 50 tal blåsningar till kund är kvar att göra. Under banvallen vid Dunshammar kommer avtal skrivas med Vattenfall för att kunna nyttja deras befintliga kanalisation. RGG arbetar vidare med att försöka få tillgång till befintlig kanalisation i b.la. Västervåla, Ennora och Framnäsvägen, är tyvärr svårt att få reda på vem som ”äger” frågan hos Telia då de numera är ett företag istället för tre; Telia, Scanova och Zitius.

Arbetet fortskrider

Arbetet fortskrider bra, just nu är det 142 aktiva anslutningar och endast ett 40 tal tomtgrävningar kvar att göra.

Efter sju (7) månaders väntan från Trafikverket får vi reda på innan de skulle handlägga vårt ärende att det ej går att förlägga i viadukten i Dunshammar. Detta pga. att vidukten är även bärande i botten vilket medför att förläggning i väg är omöjlig. En fortsatt dialog med Vattenfall om att få använda deras kanalisation som finns i banvallen fortskrider.

Då en omstrukturering inom Telia har skett där Skanova (nätägare), Zitius (kommunikationsoperatör) och Telia (leverantör) är ett och samma bolag numera finns möjligheten till lättare kommunikation med dem och kanske en möjlighet att få hyra in sig i deras kanalisation. Detta är positivt då vi har en större möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt för föreningen då vi kan jämföra kostnader mot VB energis avtal.