Uppdatering

Den 17 april kommer Infratek bryta strömmen och koppla ihop den nya och gamla kanalisationen som de blev tvungna att borra om under Ängelsbergsvägen. RGG kommer sedan blåsa mellan skåpen när de får klartecken från Infratek. En lösning på Framnäsvägen finns nu och ansökan till Trafikverket med att få klamra på bron är inskickad. RGG kommer nästa vecka och borrar under Ängsvägen och Ängelsbergsvägen vid Sörby skola.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson

Nere…

Fibernätet låg nere i ca 4h vilket många säkert har märkt. Detta berodde på att det var ngt fel på batteribackupen som blockerade strömförsörjningen till switcharna (”anslutningarna”). Medlem ur styrelsen åkte dit och kopplade förbi batteribackupen vilket gjorde att nätet startades upp igen. Zitius skickar tekniker imorgon eller på måndag. I framtiden när fler anslutningar är aktiverade sköter Zitius felsökning själva med entreprenör.

Vid framtida störningar eller problem med er anslutning, felanmäl då till er leverantör, alltså dem ni har tecknat abonnemanget hos.

Blåsningen är klar mot Mellanängen och Finnbo

Blåsningen är klar mot Mellanängen och Finnbo, men ett stopp i Bondfallet har ställt till det vilket har medfört att RGG har varit tvungna att gräva upp kanalisationen för att åtgärda felet. Tjäle och minusgrader ställde till det men detta är nu åtgärdat och blev klart den 20/2. Fibersvetsning i skåp pågår just nu.