Arbetet fortskrider

Arbetet fortskrider bra, just nu är det 142 aktiva anslutningar och endast ett 40 tal tomtgrävningar kvar att göra.

Efter sju (7) månaders väntan från Trafikverket får vi reda på innan de skulle handlägga vårt ärende att det ej går att förlägga i viadukten i Dunshammar. Detta pga. att vidukten är även bärande i botten vilket medför att förläggning i väg är omöjlig. En fortsatt dialog med Vattenfall om att få använda deras kanalisation som finns i banvallen fortskrider.

Då en omstrukturering inom Telia har skett där Skanova (nätägare), Zitius (kommunikationsoperatör) och Telia (leverantör) är ett och samma bolag numera finns möjligheten till lättare kommunikation med dem och kanske en möjlighet att få hyra in sig i deras kanalisation. Detta är positivt då vi har en större möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt för föreningen då vi kan jämföra kostnader mot VB energis avtal.

Senast nytt.

Styrelsen har idag haft möte med RGG som meddelar att arbetet är i full gång. Eftersom trafikverket stoppar upp projektet på olika platser så kommer RGG att lägga fokus på att fibersätta ej färdiga kunder i Ängelsberg och norr över, alltså de som ej berörs av Trafikverket. Alla tomter går inte att använda den lilla maskinen till utan en minigrävare kommer då behövas därför kan det upplevas märkligt att granntomten är klar och inte ens egna.

Ett beslut ligger ca en månad bort enligt handläggare hos Trafikverket då vi även borde ha fått svar från PTS gällande att få använda VB energis befintliga kanalisation.

Mvh Styrelsen Engelnet

Lägesrapport från Engelnets styrelse

Styrelsen kan med glädje konstatera att ett 80-tal anslutningar kunnat tas i bruk under våren. Det gäller fastigheter i Ombenning och norra delen av Ängelsberg, inklusive Ombenning men exklusive Ennora-området. Andra fastigheter har fått allt installerat till och i fastigheten men inte kunnat kopplas upp eftersom kabeldragningen inte kunnat slutföras.

Detta beror på att Engelnet har sökt tillstånd för samförläggning vid befintliga genomgångar under bl.a. järnvägen. Berörda parter är framför allt VB energis befintliga kanalisation. Även PTS, Post- och telestyrelsen, har kontaktats i denna fråga för att behandla vår överklagan till nekat tillträde och svar från dem kommer förhoppningsvis inom en snar framtid. De har enligt sina regler, fyra månader på sig att svara men arbetar med dessa frågor skyndsamt. Flera ansökningar om tryckningar under järnvägen är inskickade till Trafikverket för ca 6 månader, men deras långa handläggningstider har försenat projektet. Trots ett flertal påstötningar från Engelnets sida har vi ännu inte lyckats få besked. Styrelsen beklagar detta djupt.

Styrelsens förhoppning är att samtliga anslutningar ska vara klara att tas i bruk under sommaren.

När alla markarbeten är klara kommer berörda vägar i området att besiktigas med närvaro av entreprenören, Engelnet och representant för eventuell vägsamfällighet eller motsvarande.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson