Arbetet fortskrider

Arbetet fortskrider för RGG och svetsning av fiber sker i skåp och i NOD-huset för att göra klart första etappen, Stabäck, Ennora, Ombenning och Ängelsberg under januari månad.

Styrelsen arbetar med att ta fram ett förslag till gruppabonnemang för medlemmarna för att få ner kostnaderna för den enskilde kunden. Ett mail kommer till alla medlemmar där man får svara på vad man är intresserad av för utbud. Efter sista inlämningsdatum kommer styrelsen ta kontakt med leverantörer och förhandla med dem för att kunna få fram ett så bra pris som möjligt.

Med vänlig hälsning styrelsen Engelnet

Justerad tidsplan

Tidsplanen måste tyvärr justeras lite då många tomtgrävningar drar ut på tiden då större maskin behövs pga. mycket sten.  Anslutningar i områdena Ennora, Ombenning, Stabäck samt Ängelsberg aktiveras senast under januari.

Övriga områden under februari.

Mvh styrelsen Engelnet

Information om mediaomvandlaren.

Information från Zitius som står för mediaomvandlaren säger: Mediaomvandlaren skall sitta i boendemiljö ”tempererat utrymme” dvs. inte i tvättstuga, krypgrund, vind osv. stänger man ner värmen helt men lämnar kvar annan elektronik ex. Tv, kyl / frys osv. så kommer det funka med vår mediaomvandlare också.
Det är önskvärt att den nätansluten men inte nödvändigt.

Projektet rullar på bra och förhoppningen är fortfarande att nätet ska vara helt upplyst i slutet av året. Mer än hälften av alla tomtinstallationer är genomförda och arbetet flyter på. Tändning av nätet kommer starta i Ennora, Ombenning, Stabäck och sedan fortsätta söderut.

Styrelsen arbetar med att ta fram ett gruppabonnemang från olika leverantörer för att kunna erbjuda medlemmarna tv, telefon och bredband till ett reducerat pris. Mer information kommer inom kort.

Med vänlig hälsning Styrelsen