Uppdatering

Den 17 april kommer Infratek bryta strömmen och koppla ihop den nya och gamla kanalisationen som de blev tvungna att borra om under Ängelsbergsvägen. RGG kommer sedan blåsa mellan skåpen när de får klartecken från Infratek. En lösning på Framnäsvägen finns nu och ansökan till Trafikverket med att få klamra på bron är inskickad. RGG kommer nästa vecka och borrar under Ängsvägen och Ängelsbergsvägen vid Sörby skola.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson

Nere…

Fibernätet låg nere i ca 4h vilket många säkert har märkt. Detta berodde på att det var ngt fel på batteribackupen som blockerade strömförsörjningen till switcharna (”anslutningarna”). Medlem ur styrelsen åkte dit och kopplade förbi batteribackupen vilket gjorde att nätet startades upp igen. Zitius skickar tekniker imorgon eller på måndag. I framtiden när fler anslutningar är aktiverade sköter Zitius felsökning själva med entreprenör.

Vid framtida störningar eller problem med er anslutning, felanmäl då till er leverantör, alltså dem ni har tecknat abonnemanget hos.

Samförläggningen under stora vägen som vi var med på mot Mellanängen som Infratek var entreprenör över för Vattenfalls räkning måste göras om pga. att tillståndet från Trafikverket ej har efterföljts. Den nya undergången måste vara klar innan den 1/4 och innan dess kan inte Mellanängen/ Flohäll få fiber. I dagsläget kan vi inte säga när detta kommer vara klart då vi ej vet om Infratek kan hålla tidsplanen då Vattenfalls elnät är driftsatt, och avbrott samt skarvning av elnät måste göras samtidigt. När RGG får klartecken att allt är klart kan fiber blåsas i den nya kanalisationen.

RGGs kompressor har varit trasig och kommer åter nästa vecka och de ska då försöka hinna driftsätta Björkhem och östra sidan av järnvägen samt Finnbo då.