Information om den nya gemensamma KO-plattformen

En gemensam teknisk plattform skapas för att möta framtidens stabilitetskrav. Alla varumärken inom Telia koncernen kommer att utgå från en gemensam teknisk plattform. Detta medför både mer enkelhet mellan parter till förbättrad drift och övervakning.

ZITIUS ONE är de nya huvudgränssnittet för den nya KO-plattformen.

Påverkan För er som nätägare innebär detta ett till två kortare avbrott på ca 10 till 30 minuter vid migreringen, det gäller 28 oktober med 4 november som Era boendes tjänster påverkas inte mer än en kort driftstörning.

Skulle full funktionalitet inte uppnås efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning. Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta sin tjänsteleverantör.